Početak godine uvijek nam donosi obvezu “sređivanja papirologije” pa samim time i predaju TZ 2 obrasca nadležnoj Poreznoj upravi.

Dugogodišnji iznajmljivači već znaju za ovu obvezu dok će novi iznajmljivači imati po neko pitanje.

Obvezu imaju svi pružatelji usluge smještaja u domaćinstvu, kampovima i na OPGovima. Nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu stanovanja) obveza je dostaviti TZ 2 obrazac za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama. Članarina se obračunava za godinu koja je ispred nas, dakle za 2024. godinu te je obrazac potrebno predati najkasnije do 15. siječnja.

Što se upisuje u obrazac?

U obrazac se upisuju osnovni podaci pružatelja usluge, broj stalnih i pomoćnih ležajeva koji su navedeni u sustavu e-Visitor te iznos turističke članarine za predstojeću godinu. Također, potrebno je odabrati hoćete li turističku članarinu platiti jednokratno ili obročno.

U TZ 2 obrazac, pod točkom 17., također je potrebno unijeti i iznos ukupno ostvarenih primitaka u prethodnoj godini. Primitci su zbroj svih naplaćenih rezervacija u prethodnoj godini a uključuju i provizije posrednika (Booking.com, AirBnb.com, i sl.). Ukupno ostvarene primitke bilježimo u knjizi pometa ili u obrascu Evidencija o prometu.

Obrazac Evidencija o prometu predaje se s TZ 2 obrascem. U obrascu Evidencija o prometu upisani su svi naplaćeni računi, po redoslijedu naplate.

Obvezu predaje TZ 2 obrasca nemaju pružatelji usluga koji su do kraja prethodne godine ishodovali  rješenje o prestanku pružanja usluge smještaja.

Pružatelji usluga koji će to tek postati u ovoj godini, dužni su najkasnije 15 dana od dobivanja rješenja predati TZ 2 obrazac.

TZ 2 obrazac možete preuzeti ovdje.

Objavljeno: 3.siječnja 2024